Adatvédelmi tájékoztató

A JAF HOLZ Ungarn Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.) örömmel köszönti Önt weboldalán. Örülünk, hogy felkeltettük érdeklődését társaságunk és termékeink iránt. Az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése rendkívül fontos számunkra. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az adatkezelésre vonatkozó elveinkről, amelyeket magunkra nézve kötelezőnek fogadunk el. Ön jelen weboldal használatával elismeri, hogy az alábbi adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, az abban foglaltakat elfogadja, és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő adatkezeléshez hozzájárul.

Személyes adatok
Jelen tájékoztató vonatkozásában személyes adat minden olyan adat és információ, amely Önnel kapcsolatba hozható, vagy az adatokból Önnel kapcsolatban levonható következtetés, amely weboldalunk használata során, vagy azzal összefüggésben a tudomásunkra jut. Ezek közé tartozik jelen weboldal használata során az Ön neve, címe, levelezési címe, valamint a telefonszáma.

Alapelvek
Személyes adatainak kezelésére és felhasználására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást Ön az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a weboldalon történő regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Kezelt adatok köre

Technikai adatok:
A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log-fájlok formájában, amelyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz Ön nem fér hozzá. A fenti információkat kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használjuk fel.

Webshop vevőkód igénylése:
Webshop vevőkód igénylése során Önnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • név vagy cégnév
  • vevőkód,
  • jelszó,
  • saját e-mail cím.


A személyes adatok kezelése és felhasználása

Adatkezelés időtartama:
A webshop online vevőkód igénylésének folyamata során megadott személyes adatok kezelése az igénylés leadásával kezdődik és az online vevőkód törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A törlést követően az Ön adatai azonnal eltávolításra kerülnek rendszereinkből.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Adattovábbítás:
Személyes adatai továbbítására akkor kerül sor, ha a továbbításra a megkötött szerződés lebonyolítása, vagy az Ön megkeresésének teljesítése érdekében szükséges, illetve ha a J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H.-t vagy a FRISCHEIS-csoport valamely társaságát kötelező törvényi előírás vagy hatósági vagy bírósági határozat erre kötelezi.

Az adatvédelem technikai megvalósulása:
A technikai infrastruktúra üzemeltetése az alapja egyrészt az információk rendelkezésre bocsátásának, másrészt az adatok feldolgozásának. Számítástechnikai központjaink a legkorszerűbb biztonsági előírások szerint működnek. A legújabb illetéktelen hálózati behatolást jelző rendszerekkel éppúgy fel vagyunk szerelve, mint az informatikai központba való biztonságos bejutást és belépési korlátozást biztosító átfogó fizikai ellenőrző rendszerrel. Az alkalmazás szintjén modern hitelesítési módszereink vannak mind a felhasználók, mind az adminisztrátorok jogosultságának ellenőrzésére, ahogy napi szinten elmentjük az összes adatot háttértárra, majd megtörténik külső archiválásuk is.


Hírlevél
Amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, úgy személyes adatait az Önnel folytatott kommunikáció során is felhasználjuk. Így előfordulhat, hogy egy-egy tranzakcióval kapcsolatos üdvözlő üzenetet vagy megbízást megerősítő e-mailt kap tőlünk. Mindezen felül időről időre marketing célú e-maileket is küldünk Önnek, hogy felhívjuk figyelmét új termékeinkre vagy szolgáltatásainkra, esetleg más, az Ön számára is érdekes információt osszunk meg Önnel.

Ezen kívül weboldalunkon lehetővé tesszük, hogy Webshop vevőkód igénylésétől függetlenül feliratkozási lehetőség legyen hírlevelünkre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A hírlevél megrendelése során az Ön által megadott adatokat kezeljük.

Ön mind a két esetben korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és további hírlevelekkel, ajánlatainkkal nem keressük meg Önt. A Webshop vevőkód igénylése során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk.


Nyilvántartási szám
Az adatkezelő tevékenységünk Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által nyilvántartott száma: NAIH-80016/2014. Ezzel kapcsolatos, további információt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://www.naih.hu) honlapján talál.

Jogorvoslat
Ön bármikor kérelmezheti tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A tájékoztatást a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 30 napon belül írásban megküldjük az Ön részére. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Adatai kezelésével szemben bármikor tiltakozhat, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésről Önt írásban (elektronikus formában) tájékoztatjuk.

Amennyiben problémáját nem sikerült megfelelően orvosolnunk, az alábbi intézményekhez fordulhat vagy bírói utat vehet igénybe:

•        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

•        Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Levelezési cím: 1387 Budapest Pf. 40.
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 22
Telefonszám: +36 (1) 475-7100
Fax: +36 (1) 269-1615
E-mail: panasz@ajbh.hu
URL: http://www.ajbh.hu/elerhetosegeink


Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót előzetes értesítés mellett egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően Ön a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a weboldal igénybevételéhez a Webshop vevőkód igénylése, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk ezt Önnel szemben kártérítés formájában érvényesíteni.

A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Ön felel. Ön e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön használja a weboldalt. E felelősségvállalásra tekintettel az Ön által megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt terheli.


Kapcsolat
Személyes adatainak kezelésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen: jafholz@jafholz.hu

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2014. szeptember 1.
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: letöltés