Adatvédelmi nyilatkozat

 

A személyes adatainak védelme és a megfelelő törvényi előírások – többek között az EU adatvédelmi rendeletének (EU Általános Adatvédelmi Rendelet) – betartása kiemelten fontos számunkra, a JAF Vállalatcsoport számára (www.jaf-group.com/Gesellschaften). A következőkben tájékoztatást nyújtunk személyes adatainak kezeléséről. Személyes adatnak minősül mindazon információ, amely alapján az Ön személyazonossága megállapítható, így többek között személyes adat az Ön neve, címe és telefonszáma.


1. Adatkezelő
A JAF International Services GesmbH az Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikk 7. pontja értelmében az alábbi honlapok vonatkozásában adatkezelőnek minősül (a továbbiakban „JAF csoport“):

 • www.jafholz.hu,
 • www.frischeis.at,
 • www.veneer-world.at
 • www.jffurnir.com
 • www.jaf-group.com
 • http://moebelteile.frischeis.at

továbbá Adatkezelő az oldalakon található online webáruházak vonatkozásában és Adatkezelőnek minősül a JAF Holz Ungarn Kft., J. u. A. Frischeis GmbH, a JAF Zengerer GmbH és a JAF Global GmbH adatvédelmet érintő kötelezettségei vonatkozásában is. A JAF
csoport biztosítja azokat az elektronikus adatfeldolgozó programokat és szolgáltatásokat, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek és a következők szerint kezeli ügyfelei és szállítói adatait:

A JAF csoporthoz tartozó egyes társaságok és a cégcsoport között létrejött, az Általános Adatvédelmi Rendelet 26. cikke szerinti közös adatkezelői megállapodások a JAF központot jelölik ki kapcsolattartónak adatvédelmi kérdésekben az érintettek számára.

A JAF csoporttal a következő módokon veheti fel a kapcsolatot:

 • írásban: JAF International Services GmbH – Compliance Abteilung, Gerbergasse 2, A-2000 Stockerau
 • telefonon: +43 (0) 2266 605 – 0
 • e-mailben: compliance@jaf-group.com

A Cégcsoportot, mint Adatkezelőt a következő külső szolgáltatók (Adatfeldolgozók) segítik az internetes oldalak üzemeltetésében, ideértve a online webáruházakat és a hírlevélküldő szolgáltatást is, valamint piackutatásban: Softaware GmbH, Elements-Gruppe (elements.at New Media Solutions GmbH, Punkt & Komma GmbH, Pimcore GmbH), IMOS AG és a KutatóCentrum Online Piackutató Kft. Ezeket az Adatfeldolgozókat kötik jelen adatkezelési nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok, az adattörlési elvek és biztonsági intézkedések, melyeket a JAF vállalkozással írásban megkötött adatfeldolgozói szerződések tartalmaznak.


2. Nem regisztrált ügyfél honlapra történő látogatása
Miközben Ön a honlapjainkra látogat, az úgynevezett „szerver naplóállomány“ automatikusan eltárol olyan információkat, amelyeket az Ön böngészője továbbít nekünk. Olyan információkat kell ezalatt érteni, mint a böngésző típusa, böngésző verziója, a használt operációs rendszer, a hivatkozást tartalmazó oldal URL címét (előzetesen meglátogatott oldalt) a kiszolgáló gép host nevét (IP címét) és a szerverre érkező lekérdezés időpontját. Ezek az adatok meghatározott természetes személyhez nem kapcsolhatók, ezért nem teszik lehetővé a felhasználó azonosítását. Ezeknek az adatoknak a tárolása kizárólag a rendszer működtetésével függ össze és statisztikai célokat szolgál. Ezeket az adatokat más adatkezelési rendszerekkel nem kapcsoljuk össze meghatározott személy beazonosítása céljából. Az adatok a statisztikai kiértékelést követően, 36 hónap múlva törlésre kerülnek.


3. Adatkezelési célok és az adatkezelés jogalapja
a. Szerződés teljesítése, illetve az Online Ügyfélszámla-nyitás
Akár a JAF csoport mindenkori munkatársa jár el a regisztráció során, akár Ön regisztrálja magát a JAF online shopján keresztül ügyfélként vagy szállítóként, a megrendelés teljesítéséhez és az ezzel összefüggésben felmerülő adásvételi és vállalkozási szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez (szállítás, számlázás, szavatossági igények stb.) az alábbi adatokat vesszük fel és kezeljük:

 • cég neve, valamint a kapcsolattartó (továbbá esetenként az ügyvezető és a tulajdonos) vezeték- és utóneve,
 • adószám és a működési engedély száma,
 • cím (utca, irányítószám, helység),
 • e-mail cím,
 • telefon- & faxszám,
 • hitelkártya száma (kizárólag: www.veneer-world.at).

A JAF online shopban történő ügyfélszámla-nyitáshoz ezentúl meg kell adnia egy szabadon választott jelszót is, amelyet összekapcsolunk az Ön e-mail címével, amely bejelentkezéshez szükséges adatként tárolásra kerül.

Az adatkezelés jogalapja a JAF vállalatcsoport közreműködő vállalkozása és Ön között létrejött szerződés. Amennyiben nem bocsátja rendelkezésre a szükséges adatokat, az adásvételi illetőleg a vállalkozási/ szolgáltatási szerződés nem teljesíthető, továbbá az
ügyfélszámla nem nyitható meg.

A JAF csoport vállalkozásával kötött adásvételi, illetve vállalkozási szerződése mindenkor szerződéses (polgári jogi) partneréről a kapcsolattartó személy értesíti, a megbízás visszaigazolása pedig az online megrendelés során érkezik Önhöz.

b. Számlázás, hitelképesség vizsgálata & követelésbehajtás
A www.veneer-world.at weboldalon történő vásárlásokkal kapcsolatos számlázás és a biztonságos fizetések lebonyolítása céljából az Ön személyes adatnak minősülő bankkártya – és hitelkártya adatait továbbítjuk az adatfeldolgozó szerződéses partnerünk a PayLife Bank GmbH felé.

Továbbá az ügyfélként történő regisztrációval rendelkezésünkre bocsátott adatokat eseti jelleggel az Ön hitelképességének vizsgálata céljából, az adatfeldolgozói szerződések keretei között az Opten Kft. hitelinformációs szolgáltatások adataival összevetjük, továbbá –
amennyiben szükséges – továbbadjuk ügyvédeink számára a követelések behajtása céljából. 

Az adatkezelés jogalapja a JAF vállalatcsoport közreműködő vállalkozásának jogos gazdasági érdeke megvizsgálni a kötelező érvényű ajánlattétel előtt a potenciális üzleti partnere anyagi helyzetét. A követelések behajtása esetén a mindenkor eljáró JAF vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozás vagy JAF International Services GesmbH a saját szerződéses joga szerint jár el.

c. Ügyfélszolgálat, direkt marketing & hírlevél szolgáltatás
Ön, mint az ügyfelünk által, a regisztrációval rendelkezésünkre bocsátott adatokat abból a célból használjuk fel, hogy új termékeinkre vagy szolgáltatásainkra hívjuk fel a figyelmét vagy egyéb, az Ön számára jelentőséggel bíró információkat juttassunk el Önhöz (ügyfélszolgálatés direkt marketing célú adatkezelés).

Az adatkezelés jogalapja a JAF vállalatcsoporthoz tartozó, területi képviseletet ellátó, közreműködő vállalkozásnak jogos gazdasági érdeke, hogy hosszútávon biztosítsa az ügyfelei elégedettségét, és a kapcsolatot tartson velük. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az
Adatkezelővel (1. pont) való kapcsolatfelvétel útján, indoklás nélkül bármikor megtilthatja az ilyen jellegű kapcsolatfelvételt. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait a 8. pont tartalmazza.

A JAF ügyfeleként a fent megjelölt honlapokon továbbá mindentől függetlenül, külön díjazás nélkül feliratkozhat a JAF havi hírlevélküldő szolgáltatásra a következő adatok ismételt megadásával:

 • megszólítás, vezeték- és keresztnév,
 • cégnév & ügyfélszám (részleg megadása opcionális),
 • hivatkozás a JAF területi telephelyére,
 • e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a megfelelő négyzetre való kattintással ad meg. Ezt a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja a hírlevélben található „lejelentkezés“ linkre kattintással, majd ezt követően megjelenő internetes oldalon a hírlevél beérkezése után az e-mail címének a megadásával.

d. Szállítói nyilvántartásba vétel & egyéb kapcsolattartói kérdések
Az internetes oldalainkon biztosítjuk a lehetőséget a potenciális szállítóinknak és a látogatóknak, hogy kapcsolatba lépjenek velünk. Ehhez internetes formanyomtatványokon az alábbi személyes adatokat kérjük:

 • cégnév és kapcsolattartó neve, illetőleg vezeték- és keresztneve,
 • cím (irányítószám, helység, utca),
 • adószám,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: a JAF vállalatcsoporthoz tartozó valamennyi vállalkozásnak az a jogos gazdasági érdeke, hogy a potenciális szállítókkal és az általános érdeklődőkkel kapcsolatba lépjenek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy indoklás nélkül bármikor tiltakozhat az
ilyen jellegű kapcsolatfelvétel miatt a JAF vállalatcsoport vállalatán keresztül – amennyiben szállítónk, akkor írásban az ipm@frischeis.com címen teheti ezt meg, ha pedig általános érdeklődő, akkor Adatkezelővel (1. pont) való kapcsolatfelvétel útján.

e. Nyereményjátékok
A JAF csoporthoz tartozó vállalkozások különféle rendezvényeken nyereményjátékokon való részvételt biztosítanak az ügyfeleknek és más érdekelteknek. Ennek során a következő személyes adatok kezelésére kerül sor a nyertesekkel való kapcsolatfelvételhez:

 • név,
 • cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja a részvételi kártyán tett, és a fenti adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozat. A hozzájárulás az Adatkezelőnek tett nyilatkozattal (lásd 1. pont) vagy közvetlenül a Cégcsoport nyereményjátékot szervező vállalata felé tett nyilatkozattal a sorsolásig bármikor visszavonható. A nyereményjáték céljából kezelt adatokat a sorsolást követően haladéktalanul töröljük.


4. Cookie használata
A honlapra történő látogatások során úgynevezett "cookie" -kat használunk az oldalaink hatékonyabb megjelenítése és bizonyos funkcióinak használhatóvá tétele érdekében. Olyan fájlokat értünk ezalatt, amelyeket az Ön számítógépén helyezünk el és amelyekkel az oldal felhasználóbarát megjelenítése biztosítható.

Két fajtája van a cookie fájloknak: az állandó és az ideiglenes (munkamenet cookie). A munkamenet cookie kizárólag addig az ideig kerül az Ön számítógépére, amíg a böngészőjét bezárja – azt követően törlődik. Ezzel szemben az állandó cookie fájl a böngésző bezárását követően tovább tárolódik az Ön számítógépén.

A cookie fájlok bármikor problémamentesen eltávolíthatók a számítógépről. A cookie fájlok kezelését és a törlésük módját a böngészőjének a „Segítség“ menüpontjában megtalálja. A cookie fájlokat módjában áll teljesen letiltani, vagy a böngészőt úgy beállítani, hogy minden egyes alkalommal tájékoztassa Önt arról, amikor egy új cookie fájl érkezik a számítógépére.

a. Google Analytics
A weboldal a Google Analytics-t, a Google Inc. („Google”) internetelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics „cookie“ fájlokat ment le a számítógépére, és ezek teszik lehetővé a weboldal használatának elemzését. A cookie-n keresztül létrehozott információk
(beleértve az Ön IP címét is) a weboldal használatáról rendszerint a Google USA-ban található szervereire kerülnek, és ott kerülnek tárolásra 38 hónapig. A Google ezeket az információkat az Ön weboldal-használatának kiértékelésére használja, hogy jelentéseket
készítsen a weboldal tevékenységeiről, és hogy a weboldal üzemeltetőjének a weboldal használatával vagy az internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Meghatározott esetekben a Google továbbítja ezeket az információkat harmadik félnek, ha azt törvény előírja vagy ha a harmadik fél az adatfeldolgozást a Google megbízásából végzi. A cookie-k mentését a böngésző-szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja;
felhívjuk viszont a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a weboldal nem minden funkciója működik teljes mértékben.

A honlap használatával Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Google az előbb írt módon, és az előbb ismertetett célból az Ön adatait kezelje. Amennyiben ezt nem szeretné, akkor lehetőségében áll a böngészője Browser Add-on beállításával a Google Analytics
inaktiválására.

b. Retargeting (újracélzás) funkció
Az oldal úgynevezett "Retargeting" kódokat használ. Ez egy olyan JavaScript adatot jelöl, amely a honlap forráskódjába van beillesztve. Amikor a felhasználó meglátogatja a honlapnak olyan oldalát, amely tartalmazza a Retargeting" kódot, az online reklám (pl. Google) szolgáltatója egy „cookie“-t helyez el ennek a felhasználónak a számítógépén, és hozzárendeli a megfelelő retargeting célcsoport listához. Ez a „cookie“ továbbá azt a célt is szolgálja, hogy „retargeting-kampányok“ („személyre szabott reklámok“) egy másik oldalra
vezessenek el. A cookie-k mentését a böngésző-szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk viszont a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a weboldal nem minden funkciója működik teljes mértékben.


5. Social Media Plug-In
A weboldalaink „Hírek“ oldalán találhatók olyan gombok, amelyek segítségével az oldalt a közösségi hálózaton meg lehet osztani: Facebook, GooglePlus, Pinterest, Twitter, LinkedIn és Xing. Ezek a gombok nem hoznak létre kapcsolatot a honlapra történő látogatás és a közösségi hálózat szervere között. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a felkínált közösségi hálózatokra mutató gombokkal
megosztja az oldalainkat és ezáltal az Ön személyre szabott felhasználói fiókját összekapcsolja az oldalunkkal, illetve már összekapcsolta, akkor ezek a közösségi hálózatok hozzárendelhetik az Ön felhasználói fiókjához az oldalainkra történő látogatásokat. Ezek a személyes adatok nem kerülnek hozzánk, és ezeknek a felhasználására azok az adatkezelési szabályzatok az irányadók, amelyekre a fenti hivatkozások alatti linkek utalnak és azok a személyre szabott beállítások vonatkoznak rá, amelyeket ezek a vállalatok alkalmaznak.


6. Adatbiztonság
Minden technikai és szervezési intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az oldalainkat és egyéb rendszereinket megóvjuk az adatok elvesztésétől, a megsemmisítéstől, harmadik személy jogosulatlan hozzáférésétől, megváltoztatásától és terjesztésétől. Számítógépközpontjaink a legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően működnek, ideértve a tűzfal-technológiát, a behatolás elleni védelmi technológiákat, a nagyszámú fizikai ellenőrzést és a hozzáférési jogosultságok korlátozását is. Alkalmazás szinten a felhasználói és az adminisztrátori jogosítványokra modern hitelesítési eljárásokat
alkalmazunk, ahogy az adatok összességét naponta elmentjük és külső archiválásra kerülnek. A megrendelés folyamatában a fizetéssel kapcsolatos adatai titkosítva kerülnek továbbításra.


7. Tárolás időtartama
A személyes adatok kezelésére a nyilvántartás vezetésére vonatkozó adó- és társasági jogi megőrzési idő lejártáig, illetve a törvények által előírt általános elévülési idő elteltéig kerül sor.


8. Az Ön jogai
A JAF csoport által kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáférés joga (Általános adatvédelmi rendelet 15. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy a JAF csoporttól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait kezeli-e. Amennyiben igen, tájékoztatást kap tőlünk az adatkezelés céljáról, a kezelt adatkategóriákról és arról, kik férnek hozzá az adataihoz, az adatkezelés időtartamáról, illetve annak meghatározásának kritériumairól, és a 8. pont b-g. pontjai alatti jogairól.
 2. Helyesbítéshez való jog (Általános adatvédelmi rendelet 16. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy a JAF csoporttól az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan helyesbítését vagy kijavítását kérje.
 3. Törléshez való jog (Általános adatvédelmi rendelet 17. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy a JAF csoporttól személyes adatainak haladéktalan törlését kérje, kivéve ha nyomós érdek, mint pl. jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog (Általános adatvédelmi rendelet 18. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy kérésére a JAF csoport az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott okból (pl. a személyes adatai helyességének felülvizsgálata, jogellenes adatkezelés, tiltakozás) a személyes adatai kezelését korlátozza.
 5. Adathordozhatósághoz való jog (Általános adatvédelmi rendelet 20. cikk)
  Ön jogosult arra, hogy a JAF csoport az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kérje, illetve hogy kérje az adatok továbbítását egy másik adatkezelő számára, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.
 6. Tiltakozáshoz való jog (Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk) & visszavonás joga (Általános adatvédelmi rendelet 7. cikk)
  Önt megilleti a jog, hogy személyes adatainak kezelése ellen tiltakozzon. Amennyiben a JAF nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, akkor az adatai törlésre kerülnek. Ugyanígy visszamenőlegesen törölni kell az Önre vonatkozó, múltban kezelt valamennyi személyes adatot. Ettől függetlenül Önnek lehetősége van arra, hogy az egyszer közölt beleegyezését pl. amit a hírlevélre való feliratkozáskor tett vagy felvilágosítás kérés során adott, bármikor visszavonja.
 7. Panasztétel joga (Általános adatvédelmi rendelet 77. cikk)
  Ezeken túl mindenkor megilleti Önt az a jog, hogy az Magyar Adatvédelmi Hatósághoz forduljon panaszával: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: +36 (1) 391-1400 ill. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.


Felvilágosítás
Amennyiben még kérdése lenne a személyes adatok felvételével, kezelésével vagy adatai felhasználásával kapcsolatosan, a JAF csoport felé, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben: compliance@jaf-group.com